• English suomi svenska
  • KONTAKT

Lagring och hantering av aluminiumprofiler

För att behålla den yta som profilerna har vid leverans bör profilerna förvaras torrt, täckt och väl ventilerade.

Lagring av aluminiumprofiler

Lagring av aluminiumprofiler
Lagring av aluminiumprofiler
Lagring av aluminiumprofiler

Lagring av aluminiumprofiler

 Lagring av aluminiumprofiler

Torrt: Förvara profilerna på torr och ren plats inomhus.

Täckt: Bevara profilerna täckta så länge som möjligt. Det förhindrar att smuts kommer i kontakt med profilerna. Profilerna bör även skyddas mot stänk från svetsning och slipning som annars kan ge upphov till små fläckar som kan vara svåra att ta bort.

Tilluft: Lagringsplatsen ska vara väl ventilerad. Tilluft hjälper till att hålla torrt och snyggt. Om profilerna lagras i kolli ska kollit alltid öppnas i ändarna eftersom slutna ändar kan ge kondensbildning på profilerna. Kontrollera även att kollit inte är fuktigt eller skadat på annat sätt.

Speciellt för obehandlade profiler

Korrosion uppstår aldrig utan vatten. Spaltkorrosion kan uppstå på obehandlade profiler då regn eller kondens samlas på aluminiumytor som ligger mot varandra, exempelvis vid lagring och transport. Den ger upphov till fläckar – så kallat vitrost - med avvikande ytstruktur. Fläckarna är mycket svåra att ta bort men påverkar inte hållfastheten.

Obehandlade profiler är ej tillrådligt att förvara utomhus. Profilerna kan missfärgas om de utsätts för syre eller fukt. Obehandlade profiler som utsatts för fukt bör omgående avemballeras och torkas av.

Lagra de obehandlade profilerna på en torr plats inomhus och vid en jämn temperatur för att undvika kondens.

Om man hanterar obehandlade aluminiumprofiler utan handskar kan de korrodera av hanterarens fingeravtryck. Använd därför alltid handskar när du hanterar godset.

Skötsel/rengöring av ytbehandlade profiler

För att bibehålla utseendet på ytbehandlade profiler ska de rengöras regelbundet. Profilerna rengörs med neutrala rengöringsmedel. Vid hårt smutsade profiler används lösningsmedel.

Använd aldrig alkalier eftersom ytbehandlade aluminiumprofiler är känsliga för påverkan av detta. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbning med till exempel scotch-brite, risken för mekanisk påverkan blir då stor.

Kontakta gärna din säljrepresentant om du har idéer om hur förpackningssättet kan förbättras.