• English svenska
  • KONTAKT

Leveransbestämmelser

Sapa Profiler AB:s leveransbestämmelser, giltiga från 2009-01-01.

Leveransbestämmelserna är baserade på:

  • NL 01 (Nordisk leverantörsstandard)
  • Orgalime (Europastandard)
  • Unika krav för strängpressning av aluminiumprofiler.


Ladda ner våra leveransbestämmelser.

Leveransbestämmelser - svenska
Leveransbestämmelser - english