• svenska
  • KONTAKT

Retur av standardemballage

Sapa Profiler AB arbetar kontinuerligt med förbättringar inom området hälsa/miljö/säkerhet. Som ett led i detta arbete och för att minska risken för olyckor vid hantering av emballage har dessa instruktioner tagits fram.

Retur av standardemballageSyftet med instruktionerna är att vi vill säkerställa att du som kund returnerar emballaget  förpackat på ett sådant sätt att emballaget går att hantera säkert vid ankomst och lossning. Genom en korrekt returnering förenklas även krediteringen och du som kund blir rätt krediterad.

 


Retur pall/krage/lock

Fraktsedel