• English svenska
  • KONTAKT

När vi har gjort vårt, kan vi göra ännu mer nytta

Efter att aluminiumprofilen är pressad, bearbetad och ytbehandlad har vi ännu mer att ge.

montering

paketering av aluminiumprofiler

Som den industripartner vi är kan vi även se till att profilen inte bara är en profil utan en färdig produkt – redo att skickas ut till grossister, försäljningsställen eller direkt till våra kunders kunder.  

För våra uppdragsgivares räkning kan vi montera kompletta system, där profilen ingår som en del av en större helhet. Vi köper in kompletterande delar, packar den färdiga (eller halvfärdiga) produkten och hanterar all logistik runt omkring. Och eftersom ingen kund är den andra lik, alla profiler har sina egenheter och slutkundernas behov skiljer sig åt, är varje serviceupplägg unikt. Det är ju vad ett partnerskap ytterst handlar om.        

Processbesparingar genom slutmontering, paketering.. 

En del kunder vill att vi levererar profiler på enklaste sätt – utan större krav på transportskydd. Andra vill att vi packar deras produkter som om de vore glas. Allt fler vill att vi ska ta hand om slutmontering i större eller mindre grad. För oss är det viktigt att vi kan bidra till kundernas processbesparingar – att göra de olika momenten effektivare, billigare och med högre kvalitet.      

Minska kostnaderna med EDI

Information kan också ses som en insatsvara i ett produktionsflöde. Därför förfinar vi hela tiden vår förmåga att kommunicera elektroniskt med våra kunder – i EDI-format. Och genom att vi samarbetar med många av de företag som ligger i den absoluta framkanten när det gäller logistiklösningar och just-in-time-tänkande har vi den erfarenhet som krävs för att få vår produktionsapparat att kommunicera effektivt med kundernas affärssystem, och vice versa.

Det gör att vi i dag kan ta emot leveransplaner och order i EDI-format. Vi svarar med bekräftelser och skickar löpande information om ordersaldon och nivåer. Vi utbyter prognoser och kan förse kunderna med elektroniska fakturor – allt efter önskemål. Och i takt med att behoven av integration ökar är vi med och utvecklar nya EDI-tjänster. Allt för att ytterligare automatisera informationsflöden, öka standardiseringen, undvika manuell registrering och eliminera felkällor. Vi tror nämligen att våra kunder, precis som vi, vill minska de administrativa kostnaderna.


Läs om lager och leverans