• English svenska
  • KONTAKT

Lära – och lära om

När man väl ser lösningen är den självklar. Allt handlar om att samla på sig så mycket erfarenhet och kunskap så kreativiteten får fritt spelrum. Och därför delar vi gärna med oss av allt vi lärt oss under årens lopp – i kurser och utbildningar.

ProfilAkademin

ProfilAkademin är ett forum för kunskapsutbyte mellan Sapa Profiler, våra kunder och deras konstruktörer, tekniker och designers. Hit bjuder vi också in ledande forskningsinstitutioner och fristående experter som gästföreläsare och idégeneratorer.  

Akademin fungerar som en inspirationskälla och en källa till djupare kunskap om aluminiumprofilens möjligheter – från materialval och konstruktionslösningar till efterbearbetning och produktionsekonomi.  

Och intresset bland våra kunder är stort. I mätningar som gjorts sedan starten 1994 uppger hela 99 procent av deltagarna att de gärna rekommenderar utbildningen till sina kollegor.  

Profilseminarium

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och våra lösningar. Ett exempel på detta är våra Profilseminarier där vi vände oss till företag med framtida samarbetsmöjligheter. Vi besöker ditt företag där vi visar möjligheterna med aluminiumprofilens unika egenskaper. Vi föreläser om aluminiumets egenskaper, strängpressningstekniken, visar produktcase och produkter och presenterar Sapa Profiler.

Det blir en erfarenhetsbaserad industrikälla såväl när det gäller kunskap som möjligheter i allt från materialval, konstruktions- och designlösningar till ekonomi. Många säger sig ha fått en aha-upplevelse, andra inser till sin förvåning att de har lärt sig något nytt om denna lätta och starka metall.

Är du intresserad av att delta i något av våra Profilseminarier, eller har du en idé eller en konstruktionslösning som skulle kunna förverkligas med hjälp av världens mest spännande metall, så hör av dig till oss.

Vi vänder oss till dig som arbetar inom områden som inköp, teknik, konstruktion, design och produktion.

Välkommen att kontakta oss för mer information och förfrågan om att boka in ett konstruktionsmöte hos ditt företag!

Kunskapsbank

All den erfarenhet som vi har samlat på oss under åren delar vi gärna med oss av – via handböcker, olika publikationer och utbildningar. Vi har också ett kontinuerligt utbyte med högskolor, universitet och fristående forskningsinstitutioner. Vi kan också skräddarsy kurser och utbildningar för enskilda företag, branschorganisationer etc, allt för att innehållet ska kunna anpassas efter mer specifika behov.

Vill du veta mer? Hör av dig till din Sapa-kontakt eller till Ruth Hasselgren, Telefon 0383-943 42, e-post ruth.hasselgren@sapagroup.com 

Konstruktörshandboken

Sapa Profilers handbok för konstruktörer innehåller mängder av konkreta tips och råd gällande olika profilkonstruktioner. Läs mer om handboken

ProfilAkademin 2012
"Jag skulle inte vilja ändra på någonting (i utbildningen). Den var lagom lång och präglades av kunniga kursledare, bra presentationer och god stämning." (sagt av deltagare i ProfilAkademin)