Choose Area:

Att arbeta på Sapa Profiler

Som medarbetare inom Sapa Profiler finns det alltid nya spännande projekt att ta tag i, utvecklande kundsamarbeten att fördjupa sig i och inte minst nya tekniska och affärsmässiga utmaningar att sporras av.

Aluminium i allmänhet och strängpressningstekniken i synnerhet lockar till sig innovativa projekt. Och det är något som präglar Sapa. Här sitter påhittigheten i väggarna. En skaparkraft som kommer kunderna till nytta i form av smartare konstruktioner, nya profiltillämpningar, effektivare bearbetning och ytbehandling.

Men vi är också med och utvecklar våra kunder i en vidare mening. Genom att även ta ansvar för slutmonteringen av kundernas produkter, där profilerna bara är en liten del av en större helhet, bidrar vi också till att göra kundernas produktion effektivare. Vi kortar deras ledtider, bidrar med kvalitetskunnande och våra logistik- och distributionslösningar blir ofta en del av ett större just-in-time-upplägg. Och det är det här som gör Sapa till en så spännande arbetsplats.

I många avseenden ligger vi i den absoluta framkanten inom en lång rad teknikområden, både när det gäller produktutveckling och vår egen produktionsmiljö. Vi arbetar strategiskt och systematiskt med vår arbetsmiljö med fokus på personalens hälsa och säkerhet. För oss är det en självklarhet att det ska gå att kombinera hög produktivitet med en god arbetsmiljö.

Att vi dessutom är en del av en internationell koncern ger en extra krydda. Totalt arbetar ungefär 23 500 personer inom Sapakoncernen varav 1000 inom Sapa Profiler AB.

Tittar vi specifikt på Sapa Profiler är en tredjedel av medarbetarna akademiker och tjänstemän – ingenjörer, marknadsförare, ekonomer, designers etc. Övriga medarbetare arbetar direkt i produktionen – med strängpressning, bearbetning, ytbehandling, distribution etc.