Choose Area:

Kvalitet, Miljö, Säkerhet

För oss är hållbarhet nödvändigt för att säkra framtiden för vårt samhälle och vår verksamhet.

Sapa tror på att nå lönsamhet på ett sätt som är förenligt med grundläggande etiska värderingar och med respekt för individer, miljö och samhälle. Sapa både påverkar och påverkas av resten av världen - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det innebär risker och utmaningar men också möjligheter. Vi har förbundit oss att genomföra ständiga förbättringar inom miljö, hälsa och säkerhet samt bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt.

.