Sản Phẩm

Nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các lĩnh vực sau:

  • Kiến trúc - Xây dựng
  • Trang trí Nội - Ngoại thất
  • Tiêu dùng dân dụng
  • Công nghiệp
        + Công nghiệp
        + Năng lượng mới
        + Giao thông vận tải

Kiến trúc - Xây dựng

Kiến trúc - Xây dựng

Trang trí Nội - Ngoại thất

Trang trí Nội - Ngoại thất

Tiêu dùng dân dụng

Tiêu dùng dân dụng

Công nghiệp

 Công nghiệp