Denne nettsiden bruker cookies

Din plassering er Norge.

Omtanke for mennesker og miljø

Mer enn halvparten av det aluminiumet som dere får fra oss i produktform, er blitt brukt før. Gjenvinning av aluminium er positivt for miljøet. Aluminium er evig.

Image Sapa-Portland-2051__20feb.jpg

Vi bryr oss om våre ansatte

Vi ønsker å oppnå en pen fortjeneste, men det må skje på en god og riktig måte. Vi vet at en sikker virksomhet er en lønnsom virksomhet, og vi investerer i de ansattes helse og sikkerhet, fordi vi mener at alle arbeidsrelaterte skader og sykdommer kan unngås. Vårt dedikerte arbeid gir resultater, for vi har svært lave skadetall og høy produktkvalitet.

En sikker virksomhet er en god virksomhet.

Yrkesmessig helse og sikkerhet

Vi har en integrert tilnærming til helse, miljø og sikkerhet basert på kommunikasjon, opplæring, evaluering og anerkjennelse. Alle anlegg har ansvar for å implementere vår globale policy for helse, miljø og sikkerhet. De må også innføre vårt gjeldende rammeverk for å skape et sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte.

Ingen skader

Sapa har en nullvisjon når det gjelder skader, og et langsiktig mål om å unngå og eliminere alle typer skader, insidenter og arbeidsrelaterte sykdommer. Her følger noen av de aktivitetene vi utfører for å bidra til å eliminere risikoer slik at ulykker ikke inntreffer:

  •  Sikkerhetsrunder
  •  Risikoanalyser
  •  Rask saksbehandling av rapporterte insidenter
  •  Ta hensyn til helse og sikkerhet i en tidlig fase når vi gjennomfører endringer
  •  Involvere entreprenørene i vårt sikkerhetsarbeid

Kontakt oss i dag hvis du har spørsmål, så svarer vi deg så fort vi kan.

Image Production 53.jpg
Hva vi gjør

Kvalitetskontroll

Som industrileder erkjenner vi betydningen av at vi handler i samsvar med lover og regler og leverer produkter med høy verdi til våre kunder.

Les mer
Image _DSC0412.jpg
Om Sapa

Selskapsstyring

Integritet og etisk atferd er noe som angår alle i Sapa. Våre styringsdokumenter og våre regler for arbeidsetikk utgjør rammeverket for lederskap, organisasjon og kultur.

Les mer