Denne nettsiden bruker cookies

Din plassering er Norge.

Treffe tiltak på en ansvarlig måte

Vi har som mål å drive vår virksomhet på en transparent måte og å arbeide videre med miljøstyring, kvalitet og produktsikkerhet, menneskerettigheter, arbeidsforhold og antikorrupsjonstiltak.

Image _DSC04551.jpg

Skandinaviske verdier

Sapa er et norsk selskap med dype skandinaviske røtter. Vi tror på å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier samt å vise respekt for mennesker, miljø og samfunn.

Integritet og etisk atferd er noe som angår alle i Sapa.

Etisk virksomhet er god virksomhet

Våre regler for arbeidsetikk bygger på Sapas verdier. Som en global aktør i over 40 land tror vi ikke at det finnes noen universaloppskrift for ansvarlig atferd som passer for alle, og Sapas regler for arbeidsetikk hjelper oss med å håndtere våre spesifikke utfordringer.

Leverandørerklæring

Sapas leverandører er viktige forretningspartnere og interessenter. Vårt mål er å samarbeide bare med leverandører som støtter våre forretningsprinsipper og som kontinuerlig forbedrer sine standarder i forhold til våre prinsipper for samfunnsansvar. Som en del av dette krever vi at leverandørene undertegner vår leverandørerklæring.

Klikk her for å se leverandørerklæringen.

Minske miljøpåvirkningen

Vår innsats for å forbedre naturressurseffektiviteten og minimere miljøpåvirkningen fra våre prosesser gjør også aluminium mer attraktivt. Miljøhensyn er en viktig del av Sapas forretningsplanlegging og beslutningstaking. Vi arbeider for å redusere miljøpåvirkningen vår ved å:

  •  Redusere energiforbruket
  •  Redusere vannforbruket
  •  Redusere utslipp til luft (CO2)
  •  Forbedre avfallsgjenvinningen

Kontakt oss hvis du vil vite mer om samfunnsansvar i Sapa.

Image Sapa dot map 2016-01.jpg
Om Sapa

Våre anlegg

Sapa har en global tilstedeværelse med lokal produksjon i ca. 40 land.

Les mer