Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie

Twoja lokalizacja to Poland.

Uczciwość to kwestia najwyższej wagi

Uczciwość i etyczne postępowanie dotyczą wszystkich pracowników Sapa. Nasze dokumenty zarządzania strategicznego oraz Kodeks postępowania odzwierciedlają nasze podejście do kwestii przywództwa biznesowego oraz naszej organizacji i kultury.

Image _DSC0412.jpg

Sapa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana na podstawie prawa norweskiego, o strukturze organizacyjnej zgodnej z przepisami norweskiego prawa spółek handlowych. Nasza struktura organizacyjna została ustanowiona w wyniku współpracy pomiędzy zespołem zarządzającym a zwierzchnimi organami kierowniczymi w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa, rozporządzeniami,         z uwzględnieniem naszych potrzeb biznesowych. Dalszy rozwój spółki jest procesem ciągłym. Mimo iż Sapa nie jest notowana na żadnym norweskim rynku regulowanym, spółka działa zgodnie z głównymi zasadami Norweskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego (NUES), właściwego dla spółek nienotowanych, o którym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Dokumenty zarządzania strategicznego              i Kodeks postępowania odzwierciedlają nasze podejście do kwestii przywództwa biznesowego, naszej organizacji i kultury oraz stanowią filary naszego ładu korporacyjnego.

W systemie zarządzania Sapa zadania i obowiązki są rozdzielone pomiędzy Radę Dyrektorów, Prezesa i Dyrektora Generalnego oraz kierownictwo obszarów biznesowych i funkcji korporacyjnych. W celu utrzymania jednakowo wysokich standardów określiliśmy zakres wspólnych wymogów, które zostały zawarte w treści dokumentów zarządzania strategicznego, w tym dokumentów założycielskich oraz globalnych dyrektyw i procedur.

Kodeks postępowania Sapa odzwierciedla nasze wartości i wyznacza standardy naszego postępowania. Jest podstawowym źródłem wytycznych dotyczących komunikowania się z naszymi współpracownikami, klientami, dostawcami, udziałowcami   i społecznościami, w których działamy.

Kodeks wymaga też zachowania ścisłej zgodności z obowiązującymi na całym świecie przepisami prawa antykorupcyjnego.

Kodeks postępowania Sapa

Etyczne pozyskiwanie materiałów

Jesteśmy zobowiązani do etycznego pozyskiwania wszelkich surowców wykorzystywanych w naszych produktach. Ustawa Dodda i Franka z 2010 roku (tzw. Dodd-Frank Act) nie odnosi się bezpośrednio do działalności spółki Sapa, niemniej jednak, klienci wymagający od swoich dostawców dowodów na niepozyskiwanie surowców z terenów objętych konfliktem zbrojnym, mogą odwołać się do następującego oświadczenia:

Jesteśmy zobowiązani do etycznego pozyskiwania wszelkich surowców wykorzystywanych w naszych produktach i mamy na uwadze, iż korzyści wynikające     z pozyskiwania surowców z terenów objętych konfliktem zbrojnym mogą prowadzić do poważnej eskalacji łamania praw człowieka, praw pracowniczych oraz degradacji środowiska. Ufając przeprowadzonemu w rzetelny i skrupulatny sposób dochodzeniu, nie mamy żadnych podstaw, aby sądzić, że w naszych zakładach produkcyjnych wykorzystuje się surowce pochodzące z terenów objętych konfliktem zbrojnym.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Pracownicy Sapa będący świadkami potencjalnego naruszenia zasad lub przepisów Kodeksu postępowania, powinni je zgłosić, korzystając ze struktury liniowej naszej organizacji. Pracownicy mogą też skorzystać z AlertLine – ogólnofirmowego systemu informowania o nieprawidłowościach.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci tak szybko, jak to możliwe.