Táto internetová stránka používa súbory cookie

Vaša lokalita je Slovakia.

Čestnosť je vážna vec

Čestnosť a etické správanie sa týkajú každého v spoločnosti Sapa. Naše riadiace dokumenty a náš Kódex správania predstavujú náš rámec pre vedenie, organizáciu a kultúru.

Image _DSC0412.jpg

Spoločnosť Sapa je spoločnosť s ručením obmedzeným spadajúca pod nórsku jurisdikciu, s riadiacou štruktúrou vychádzajúcou z nórskeho firemného práva. Svoju riadiacu štruktúru sme vyvinuli prostredníctvom spolupráce medzi našim korporátnym manažmentom a našimi nadriadenými dozornými orgánmi tak, aby sme zabezpečili zhodu s príslušnými zákonmi a predpismi a aby odrážala potreby našej spoločnosti. Ďalší vývoj je kontinuálnym procesom. Aj keď spoločnosť Sapa nie je evidovaná na žiadnom nórskom regulovanom trhu, dodržiava základné princípy nórskej Zbierky zásad pre riadenie spoločnosti (NUES) platnej pre neevidovanú spoločnosť, ktorá je popísaná nižšie.

Riadiace dokumenty spoločnosti Sapa a náš Kódex správania predstavujú náš rámec pre vedenie, organizáciu a kultúru a sú základom nášho riadiaceho systému.

Riadiaci systém spoločnosti Sapa je založený na delegovaní zodpovednosti predstavenstvom na prezidenta a výkonného riaditeľa, obchodné oblasti a korporátne funkcie. Aby sme zachovali rovnomerne vysoké štandardy, stanovujeme spoločné požiadavky vo forme globálnych riadiacich dokumentov vrátane ustanovujúcich dokumentov, globálnych smerníc a globálnych postupov.

Kódex správania spoločnosti Sapa odráža naše hodnoty a riadi naše konanie. Predstavuje podstatu toho, ako sa navzájom ovplyvňujeme s kolegami, so zákazníkmi, s dodávateľmi, so zúčastnenými stranami a s komunitami, v ktorých pracujeme.

Tento kódex prikazuje aj striktné dodržiavanie protikorupčných zákonov na celom svete.

Kódex správania spoločnosti Sapa

Etické získavanie materiálov

Sme zaviazaní eticky získavať všetky nerasty používané v našich výrobkoch. Doddov-Frankov zákon z roku 2010 neplatí priamo pre spoločnosť Sapa, ale zákazníci, ktorí potrebujú dokumentovať, ako ich dodávatelia zaobchádzajú s nerastmi z oblastí postihnutých konfliktmi, môžu uplatniť nasledovné vyhlásenie:

Sme zaviazaní eticky získavať všetky nerasty používané v našich výrobkoch a súhlasíme s názorom, že zisky z nerastov pochádzajúcich z oblastí postihnutých konfliktmi môžu slúžiť na financovanie porušovania ľudských práv, zneužívanie pracovnej sily a závažné poškodzovanie životného prostredia. Po starostlivom vyšetrovaní dobrej viery nemáme žiadny dôvod domnievať sa, že naše výrobné závody používajú nerasty pochádzajúce z oblastí postihnutým konfliktmi.

Oznámenie problému

Zamestnanci spoločnosti Sapa, ktorí majú podozrenie na nevhodné správanie alebo porušenie zákonov a Kódexu správania, by ho mali oznámiť prostredníctvom líniovej organizácie. Zamestnanci však môžu použiť aj korporátny oznamovací kanál, linku AlertLine.

Kontaktujte nás ohľadom svojich otázok a my vám pomôžeme čo najrýchlejšie.