Táto internetová stránka používa súbory cookie

Vaša lokalita je Slovakia.

Prevzatie zodpovednosti za činnosť

Našim cieľom je v našej práci konať transparentne a rozvíjať oblasť environmentálneho manažmentu, kvality a bezpečnosti výrobkov, ľudských práv, pracovných podmienok a antikorupčných snáh.

Image _DSC04551.jpg

Škandinávske hodnoty

Sapa je nórska spoločnosť a hlbokými škandinávskymi koreňmi. Veríme, že ziskovosť možno dosahovať spôsobom, ktorý je v súlade so základnými etickými hodnotami, s preukazovaním rešpektu voči jednotlivcom, životnému prostrediu a spoločnosti.

Čestnosť a etické správanie sa týka každého v spoločnosti Sapa.

Etická firma je dobrá firma

Kódex správania stavia na hodnotách spoločnosti Sapa. Ako globálny hráč prítomný vo vyše 40 krajinách veríme, že neexistuje jeden vzorec pre zodpovedné správanie, ktorý by bol vhodný pre všetkých, a Kódex správania spoločnosti Sapa nám pomáha riešiť naše špecifické výzvy.

Vyhlásenie pre dodávateľov

Dodávatelia spoločnosti Sapa sú pre nás dôležitými obchodnými partnermi a zúčastnenými stranami. Naším cieľom je spolupracovať len s dodávateľmi, ktorí podporujú naše obchodné princípy a neustále zlepšujú svoje štandardy smerom k našim princípom sociálnej zodpovednosti podniku. V rámci toho od našich dodávateľov vyžadujeme podpísanie nášho vyhlásenia pre dodávateľov.

Kliknite sem a môžete si prezrieť naše Vyhlásenie pre dodávateľov.

Znižovanie vplyvu na životné prostredie

Naše snahy zlepšovať efektívnosť prírodných zdrojov a minimalizovať vplyv našich procesov na životné prostredie súčasne zvyšujú atraktívnosť hliníka. Zohľadňovanie životné prostredia je pevnou súčasťou obchodného plánovania a rozhodovania v spoločnosti Sapa. Pracujeme na redukcii nášho vplyvu na životné prostredie:

  • Znižovaním spotreby energií
  • Znižovaním spotreby vody
  • Znižovaním emisií vypúšťaných do vzduchu (CO2)
  • Zvyšovaním pomeru recyklácie odpadu

Ak sa chcete dozvedieť viac o sociálnej zodpovednosti v spoločnosti Sapa, kontaktujte nás.

 

Image Sapa dot map 2016-01.jpg
O spoločnosti Sapa

Naše prevádzky

Sapa je globálna spoločnosť, ktorá je prítomná prostredníctvom svojich lokálnych výrobných závodov približne v 40 krajinách.

Prečítať si viac