Denna webbplats använder cookies

Din plats är Sverige.

Integritet är en allvarlig fråga

Integritet och etik är frågor som rör alla inom Sapa. Våra styrdokument och vår uppförandekod utgör en ram för vårt ledarskap, vår organisation och vår kultur.

Image _DSC0412.jpg

Sapa är ett aktiebolag organiserat i enlighet med norsk lag, med en ledningsstruktur baserad på norsk bolagsrätt. Vi har utvecklat vår ledningsstruktur genom samarbete mellan vår ledningsgrupp och våra högsta ledningsorgan för att se till att vi följer relevanta lagar och bestämmelser och tillgodoser verksamhetens behov. Ytterligare utveckling är en kontinuerlig process. Även om Sapa inte är noterat på någon reglerad norsk marknad, följer vi huvudprinciperna i NUES, den norska koden för ägar- och bolagsstyrning, som beskrivs nedan.

Sapas styrdokument och vår uppförandekod utgör en ram för vårt ledarskap, vår organisation och vår kultur samt grunden för vår bolagsstyrning.

Sapas bolagsstyrning baseras på ansvarsdelegering från styrelsen till VD och koncernchef, affärsområden och stödfunktioner. För att upprätthålla enhetligt höga standarder har vi gemensamma bestämmelser i form av globala styrdokument, inklusive stadgar samt globala direktiv och förfaranden.

Sapas uppförandekod återspeglar våra värden och vägleder oss i vårt agerande. Den utgör grunden för vårt samspel med kollegor, kunder, leverantörer, aktieägare och de samhällen där vi verkar.

Koden föreskriver också strikt efterlevnad av internationella lagar mot korruption.

Sapas uppförandekod

Etiska inköp

Vi förbinder oss att göra etiska inköp av alla mineraler som används i våra produkter. Dodd-Frank-lagen från 2010 gäller inte direkt för Sapa, men kunder som behöver dokumentera hur deras leverantörer hanterar konfliktmineraler kan hänvisa till följande formulering:

Vi förbinder oss att göra etiska inköp av alla mineraler som används i våra produkter och inser att vinster från konfliktmineraler kan bidra till brott mot de mänskliga rättigheterna, utnyttjande av arbetskraft och miljöförstöring. Vi har genomfört en omfattande granskning och har ingen anledning att misstänka att våra produktionsanläggningar använder ”konfliktmineraler”.

Rapportera överträdelser

Sapa-medarbetare som misstänker oegentligheter eller brott mot lagar och uppförandekoden ska rapportera detta via linjeorganisationen. Det går också att använda vår "whistle blower"-funktion, AlertLine.

Kontakta oss om du har frågor, så hjälper vi dig så snabbt som möjligt.